Κατάστημα Λιανικής Θεσσαλονίκης

Δωδεκανήσου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη
Τ./F. 2310547496

Κατάστημα Λιανικής Κομοτηνής

Πλ. Ειρήνης 57, 69132, Κομοτηνή
Τ./F. 2531022076

Κεντρική Αποθήκη Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, 54629 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310540847 2310536191
F. 2310536195