Έκδοση 220V: 220V~0.68A 50Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 150W , 300W μέγα κύμα

Διαθεσιμότητα: